nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Spółka Piec-Bud

Być najlepszym wśród najlepszych…

…PIEC-BUD Wrocław. Firma, która zdobywała doświadczenie w projektowaniu i realizacji szerokiego zakresu usług o charakterze przemysłowym przez  65 lat. Naszymi klientami są największe firmy z najważniejszych sektorów gospodarki w kraju i zagranicą.

PIEC-BUD. Założony w 1949 roku. Początkowo, przedsiębiorstwo państwowe z misją odbudowy i modernizacji infrastruktury przemysłowej w kraju. Po przekształceniu własnościowym w roku 1992 rozpoczął nowy, dynamiczny rozwój oparty na owocnej współpracy z rynkami zagranicznymi. W 2010 roku PIEC-BUD Wrocław powiększył się o Oddział Górny Śląsk przy Hucie Cynku.

Przez lata profesjonalnej aktywności PIEC-BUD dorobił się stabilnej i wysoko wykwalifikowanej kadry, co w rezultacie przekłada się na zaufanie i wieloletnią współpracę z kluczowymi partnerami.

PIEC-BUD wdrożył System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz normę PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych.

PIEC-BUD zdobył pozycję lidera z główną specjalizacją w zakresie budowy, modernizacji oraz remontów:

  • żelbetowych kominów przemysłowych,
  • silosów żelbetowych i konstrukcji stalowych,
  • pieców przemysłowych wszelkich typów oraz ich wymurowywanie wykładzinami termoizolacyjnymi, ogniotrwałymi lub kwasoodpornymi.

PIEC-BUD to udane połączenie profesjonalizmu i doświadczenia starszych stażem członków zespołu ze zdolnościami i energią młodych pracowników. Alians dwóch generacji oraz innowacyjność stosowanych technologii dają poczucie ciągłości i postępu dokonującego się dzień po dniu w naszej firmie.