nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Kadra zarządzająca

Lubomir Gliniecki

Prezes Zarządu

Leszek Stojke

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Zakładu

Łukasz Gęsicki

Wiceprezes Zarządu

Andrzej Kozubek

Wiceprezes Zarządu