nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Usługi projektowe

PIEC-BUD Wrocław Sp. z o.o. powołało do życia w 2007 roku Biuro Projektów HUTMASZPROJEKT Sp. z o.o., które od roku 2009 przekształcono w Dział Projektowy Piec-Bud Wrocław Sp. z o.o.

Nasze Biuro Projektowe zatrudnia doświadczonych inżynierów projektantów i specjalizuje się w projektowaniudostawie maszynurządzeń i linii technologicznych. Ponadto Piec-Bud Wrocław Sp. z o.o. świadczy samodzielne usługi techniczne dotyczące nadzorów autorskich nad montażem, rozruchem i przekazaniem do eksploatacji maszyn i urządzeń.

Dysponujemy najnowszym sprzętem elektronicznym i oprogramowaniem do tworzenia projektów również w systemie 3D, zaspokajając tym samym rosnące wymagania rynku i oczekiwania klientów.

Nowoczesne rozwiązania projektowe i technologiczne znajdują swoje zastosowanie  między innymi w przemyśle hutniczym, cementowym, energetycznym i koksowniczym.