nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Roboty ogólnobudowlane i inne

Roboty ogólnobudowlane i inne

 • Budowa i remonty obiektów użyteczności publicznej;
 • Roboty izolacyjno – ociepleniowe budynków i budowli przemysłowych metoda lekko-mokrą;
 • Wykonawstwo wszelkich konstrukcji dla robót ogólnobudowlanych;
 • Naprawy wszelkich obiektów budowlanych, budynków, słupów, ścian konstrukcji wsporczej metodą torketrowania;
 • Budowa hal przemysłowych i handlowych;
 • Licowanie ścian budynków i budowli cegłą klinkierową;
 • Remonty starych pokryć dachowych i wykonawstwo nowych;
 • Prace wyburzeniowo – rozbiórkowe obiektów budowlanych;
 • Wytłumienia akustyczne hałasu;
 • Wszelkie inne prace remontowe na wysokich obiektach przemysłowych i w miejscach trudno dostępnych;
 • Remonty instalacji oświetleniowych i odgromowych na obiektach wysokich i trudnodostępnych;

Rekonstrukcje obiektów żelbetowych metodą betonu natryskowego

 • Ocena stanu technicznego konstrukcji żelbetowych i betonowych;
 • Przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie budowy wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji uszkodzeń konstrukcji;
 • Dobór siatki pomiarowej, koniecznej do przeprowadzenia badań nieniszczących (metodą sklerometryczną lub ultradźwiękową), półniszczących (metodą PULL-OFF) oraz niszczących (badania wytrzymałościowe pobranych próbek);
 • Wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych (wodoszczelność, mrozoodporność itp.);
 • Opracowanie dokumentacyjne oceny stanu technicznego badanej konstrukcji betonowej lub żelbetowej;

Opracowanie technologii wykonania rekonstrukcji metodą betonu natryskowego

 • Określenie niezbędnego zakresu prac naprawczych;
 • Opracowanie optymalnej receptury betonu natryskowego;
 • Opracowanie wniosków i zaleceń;
 • Technologię wykonania robót;