nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Kominy przemysłowe, wieże i silosy

Budowa nowych kominów i silosów

 • Kominy i budowle cienkościenne żelbetowe metodą przestawną lub ślizgową wraz z montażem osprzętu;
 • Budowa kominów stalowych i żelbetowych, murowanych z wykładziną z cegły kominowej, szamotowej i kształtek kwasoodpornych;
 • Cylindrycznych i zbieżnych;
 • Kominy stalowe ocieplane, odporne na korozję siarczaną i kwasową z wieloletnią gwarancją;
 • Jedno i wieloprzewodowych;
 • Budowa kominów ceramicznych;
 • Budowa wież żelbetowych ( ppoż., obserwacyjnych, widokowych);
 • Budowa, remonty i modernizacje przystosowawcze dla potrzeb instalacji odsiarczania spalin kominów przemysłowych;
 • Budowa silosów żelbetowych metodą ślizgową i remonty;

Opracowywanie technologii naprawy i dobór materiałów

 • Naprawa konstrukcji;
 • Usunięcie warstwy zniszczonego betonu (skuwanie, piaskowanie lub mycie pod wysokim ciśnieniem);
 • Oczyszczenie odsłoniętego zbrojenia;
 • Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia;
 • Wykonanie warstwy szczepnej dla połączenia starego betonu z materiałem naprawczym;
 • Reprofilacja ubytków metodą „mokre na mokre” przy użyciu odpowiednio dobranych gotowych mieszanek wypełniających;
 • Wypełnienie rys, klejenie pęknięć;
 • Hydrofobizacja betonu;
 • Nakładanie odpowiednio dobranych powłok do ochrony przed korozyjnym działaniem środowiska;

Konserwacja i remonty kominów – kominy żelbetowe i ceramiczne

 • Zakres czynności diagnostycznych;
 • Sprawdzenie pionowości i kształtu osi komina;
 • Sprawdzenie osiadania fundamentów;
 • Badanie trzonu komina pod względem wytrzymałości (klasa betonu);
 • Badanie korozji betonu (stopień karbonizacji) przez pomiar pH;
 • Badanie uszkodzeń mechanicznych i niedokładności układania mieszanki betonowej: raki, odspojenie otuliny zbrojenia, źle wykonane połączenia na stykach przerw w betonowaniu;
 • Badanie zarysowań i spękań betonu: geometria i morfologia rys (kształt, rozwartość, głębokość), odkrycie zbrojenia, ustalenie stopnia korozji zbrojenia;
 • Badanie stanu wykładzin wewnętrznych, izolacji termicznej i głowicy komina;
 • Badanie stanu izolacji komina w czasie eksploatacji, układu pól termicznych całego komina (termowizja);
 • Badanie stanu urządzeń na kominie: galerie, drabiny, obręcze, instalacja elektryczna i odgromowa;
 • Sprawdzające obliczenia wytrzymałościowe;
 • Inwentaryzacja uszkodzeń;
 • Wykonanie dokumentacji fotograficznej;
 • Wytyczne co do technologii remontu;
 • Remonty i modernizacje kominów – wymiana wykładzin, montaż wkładów stalowych, naprawa trzonów i torkretowanie;
 • Remonty, naprawa płaszcza żelbetowego, nakładanie mas naprawczych, torkretowanie;
 • Naprawa konstrukcji żelbetowych, zabezpieczenie betonu przed korozja siarczanową i kwasową
 • Wkładki stalowe ocieplane od wszelkiego typu kominów;

Konserwacja i remonty kominów- kominy stalowe

 • Wysokie kominy stalowe (w tym w przestrzennych wieżach kratowych z rur);
 • Kanały spalin i instalacje odsiarczania;
 • Ocena stanu technicznego i remonty kominów stalowych;

Zakres czynności diagnostycznych dla kominów stalowych

 • Sprawdzenie pionowości i kształtu osi komina;
 • Sprawdzenie osiadania fundamentów;
 • Badanie pól termicznych całego komina (termowizja);
 • Badanie stanu powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych komina, w tym stanu powłok ochronnych;
 • Badanie stanu urządzeń na kominie: galerii i drabin, instalacji elektrycznych i odgromowych;
 • Rewizja wnętrza komina;
 • Badanie grubości ścianek trzonu komina i ubytków korozyjnych;
 • Sprawdzenie szczelności połączeń segmentów;
 • Inwentaryzacja uszkodzeń;
 • Wykonanie dokumentacji fotograficznej;
 • Wytyczne co do technologii remontu;

Zakres czynności remontowych kominów stalowych

 • Demontaż kominów;
 • Prefabrykacja i montaż kominów;
 • Wymiana skorodowanych elementów trzonu;
 • Wymiana i konserwacja lin odciągowych;
 • Zabezpieczenie powierzchni wewnętrznych komina powłokami odpornymi na działanie spalin;
 • Uszczelnienie połączeń kołnierzowych;
 • Malowanie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni komina i jego elementów;
 • Naprawa, wymiana urządzeń: instalacji oświetleniowej i odgromowej;
 • Zakres ekspertyz stanu technicznego obiektów spełnia wymagania stawiane przez Polskie Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1 994r. roz. 6 art. 62 pkt. 1).