nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Instalacje technologiczne

Instalacje technologiczne

 • Modernizacje i remonty instalacji technologicznych, estakad i ciągów technologicznych oraz konstrukcji stalowych obiektów przemysłowych;
 • Antykorozja i regeneracja konstrukcji stalowych;
 • Wykonawstwo, remonty urządzeń technologicznych, ciężkich maszyn wirujących, rurociągów technologicznych o dużych średnicach stosowanych w przemyśle cementowym, hutniczym, petrochemii, koksowniach i innych;
 • Instalacje suchego gaszenia koksu;
 • Instalacja gazów technicznych i sprężonego powietrza;
 • Rurociągi gazu koksowniczego;
 • Konstrukcje stalowe kratowe, blachownice, słupy krzyżowe;
 • Instalacje elektrofiltrów absorpcji amoniaku, benzolu, siarkowodoru, chłodnic wtórnych;
 • Instalacje wentylacyjne i odciągowe;
 • Estakady ciepłownicze;
 • Montaż konstrukcji stalowych szybów wind towarowo-osobowych;
 • Termoizolacja techniczna;