Miesięczne archiwum: styczeń 2014

To już 65 lat!

W marcu 2014 roku spółka Piec – Bud Wrocław obchodziła 65-lecie działalności.  W 1949 roku, w drodze połączenia się Przedsiębiorstwa Budowy Pieców i Kominów oraz przedsiębiorstwa Budowy Fundamentów i Montażu powstało Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych.  Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszych sukcesów – naszym pracownikom, partnerom, klientom.